مدیر و کارشناسان کتابخانه 

 نام و نام خانوادگی

 سمت شغلی

 تلفن محل کار

 رشته و مقطع تحصیلی

فرزاد ابراهیم زاده

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و  منابع علمی

06633120233- داخلی 201

دکترای تخصصی آمارزیستی

 ناهید حسینی چگنی

رئیس کتابخانه مرکزی

06633120232-داخلی 215

 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

مرضیه کردی

کتابدار دیجیتال

06633120232-داخلی 202

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

 اسما زارعی الوار

کتابدار اطلاع رسان

06633120232-داخلی 214

 کارشناسی کتابداری پزشکی

 محبوبه عباسی چگنی

کتابدار اطلاع رسان

06633120232- داخلی 214

 

 کاردانی کتابداری

 

 

سوالات متداول

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.
چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟
براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.
تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.
تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد.

چگونه مي توان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.