ردیف

عنوان

مدرس

لینک خبر

تاریخ برگزاری

محتوا

لیست حضور و غیاب

لینک کارگاه

جامعه شرکت   کننده      

1

آموزش دسترسی به منابع الکترونیک

خانم ناهید حسینی

(مسئول کتابخانه مرکزی)

1401/08/03

www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

(کارگاه حضوری و آنلاین)

کتابداران و کلیه کارشناسان معاونت

وبینار آموزشی scopus

مهندس حسین اعظمی

 

1401/08/17

www.skyroom.online/ch/lums/central.library  

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه

 3

وبینار آموزشی sciencedirect 

مهندس حسین اعظمی

 

1401/08/17

 

 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه

 4

وبینار آموزشیsciencedirect topics

 

 

مهندس حسین اعظمی

 

1401/08/17

 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه

آشنایی مقدماتی با روش های دستیابی به منابع علمی

خانم ناهید حسینی

(مسئول کتابخانه مرکزی)

 

1401/06/09

www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه

 6

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی cochrane

خانم اسما زارعی

(کارشناس کتابخانه مرکزی)

 

1401/06/09

www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه

 7

کارگاه آموزشی پایگاه SCOPUS

خانم اسما زارعی

(کارشناس کتابخانه مرکزی)

 

1401/06/22

https://www.skyroom.online/lums/ehrc

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه

کارگاه آموزشی پایگاه Anatomy TV

 

خانم ناهید حسینی

(مسئول کتابخانه مرکزی

 

1401/06/23

https://www.skyroom.online/ch/lums/paramedics

اساتید،دانشجویان و کارکنان دانشکده پیراپزشکی و مرکزآموزشی درمانی شهدای عشایر

 9

کارگاه آموزشی پایگاه SCOPUS

خانم اسما زارعی

(کارشناس کتابخانه مرکزی)

 

1401/06/29

 https://www.skyroom.online/ch/lums/medical.stu

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده پیراپزشکی و پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

سوالات متداول

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.
چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟
براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.
تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.
تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد.

چگونه مي توان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.