ردیف

عنوان

مدرس

لینک خبر

تاریخ برگزاری

محتوا

لیست حضور و غیاب

لینک کارگاه

جامعه شرکت   کننده      

مکان برگزاری

1

  دوره آموزشی اصول تولید محتوای الکترونیک

مهشید اسماعیلی

1402/03/20

www.skyroom.online/ch/lums/central.library 

 کتابداران  

 سالن IT دانشکده  داروسازی  

هوشمند سازی در کتابخانه ها 

 دکتر سید مهدی طاهری

 

1402/04/31 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library  

کتابداران 

وبینار 

 3

 کارگاه آموزشی دسترسی به منابع الکترونیک 

خانم اسما زارعی(کارشناس کتابخانه مرکزی) 

 

1402/06/29 

 

کارگاه حضوری 

 اعضا هیئت علمی

  سالن IT دانشکده پیراپزشکی

 4

کارگاه آموزشی

معرفی پایگاه اطلاعاتی Cochrane

 

 خانم اسما زارعی(کارشناس کتابخانه مرکزی) 

 

1402/06/29 

 کارگاه حضوری

اعضا هیئت علمی 

  سالن IT دانشکده پیراپزشکی

 کارگاه آموزشی دسترسی به منابع الکترونیک 

 خانم اسما زارعی(کارشناس کتابخانه مرکزی) 

 

1402/06/29 

کارگاه حضوری 

اعضا هیئت علمی 

 سالن IT دانشکده بهداشت

 6

کارگاه آموزشی

معرفی پایگاه اطلاعاتی  Cochrane

خانم اسما زارعی(کارشناس کتابخانه مرکزی)  

 

1402/08/10 

 کارگاه حضوری

اعضا هیئت علمی

سالن منابع الکترونیک داروسازی 

 7

 کارگاه آشنایی با pubmed

خانم مرضیه کردی(کارشناس کتابخانه مرکزی) 

 

1402/09/18 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library  

دانشجویان دانشکده داروسازی 

وبینار 

کارگاه آشنایی با

web of science 

 خانم مرضیه کردی(کارشناس کتابخانه مرکزی)

 

1402/09/18 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library  

دانشجویان دانشکده داروسازی 

وبینار 

 9

 تور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با کتابخانه دیجیتال 

 خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی)

 

1402/09/20 

 کارگاه حضوری 

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی  

سالن IT دانشکده پیراپزشکی 

10 

 کارگاه معرفی پایگاه های فارسی زبان 

ش خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی) 

 

 1402/09/20

کارگاه حضوری  

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی  

سالن IT دانشکده پیراپزشکی 

 11

 کارگاه استراتژی های جستجو 

خانم اسما زارعی(کارشناس کتابخانه مرکزی)   

 

1402/09/20 

 

کارگاه حضوری  

 دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 

سالن IT دانشکده پیراپزشکی 

 12

 کارگاه آموزشی بروزرسانی پروفایل علم سنجی اعضای هیئت علمی و نحوه دسترسی به منابع الکترونیک با تاکید بر پایگاه Up to Date

خانم مریم پیوسته گر( مسئول علم سنجی) 

 خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی) 

 

 1402/11/02

 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library
(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری) 

اعضا هیئت علمی  

  سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

13 

 دوره آموزشی اصول نگارش مقاله علمی

 جناب آقای دکتر مسعود بهزادی فر 

 

 1402/11/11

 

www.skyroom.online/ch/lums/central.library
(کارگاه همزمان به صورت حضوری و غیرحضوری) 

 کتابداران

دانشکده داروسازی 

14 

کارگاه آموزشی نحوه دسترسی به منابع الکترونیک و جستجو در منابع کتابخانه ای 

 خانم ناهید حسینی(مسئول کتابخانه مرکزی)  

 

1402/12/05 

 

کارگاه حضوری  

دانشجویان 

دانشکده پیراپزشکی 

سوالات متداول

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.
چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟
براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.
تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.
تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد.

چگونه مي توان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.