نام منابع

دسترسی

URL Address

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران

Free

http://research.ac.ir/

سامانه منبع یاب

Free

http://rsf.research.ac.ir/

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

Free

http://usid.research.ac.ir/

سامانه مشابهت یاب

Free

http://ppc.research.ac.ir/

سامانه پایان نامه های دانشگاه های پزشکی

Free

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx

سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

Free

http://isid.research.ac.ir/

بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران

Free

http://idml.research.ac.ir/

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

Free

http://www.inlm.ir/

سامانه مدیریت انتشار دانشگاه های پزشکی

Free

http://books.research.ac.ir/

سامانه نشریات علمی پژوهشی پزشکی

Free

http://journals.research.ac.ir/

سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

Free

http://blacklist.research.ac.ir/

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سلامت 

Free

http://news.research.ac.ir/

سامانه خبره یاب پژوهش

Free

/http://esid.research.ac.ir

سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی

Free

 https://rpis.research.ac.ir/

سوالات متداول

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.
چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟
براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.
تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.
تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد.

چگونه مي توان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.