ردیف

نام پایگاه 

فایل

 ردیف  

نام پایگاه 

فایل

1

Cochrane

 20

دسترسی به منابع الکترونیک


2

 Anatomy tv

 21

   آشنایی با شاخص های آلتمتریکس اسکوپوس

3

Eric

 22

     چگونه عنوان کوتاه شده مجلات را به دست آوریم؟

4

Jove

 23

     چگونه مجلات در ساینس دایرکت را به اشتراک شخصی بگیریم؟

5

 PROQUEST

 24

         معرفی سامانه منبع یاب

6

Science direct

 25

    منابع اطلاعاتی و نمادها در سامانه منبع یاب

7

Springer

 26

    شاخص های رتبه بندی مجلات در سامانه منبع یاب

8

 Ulriches web

 

 

 

9

UpToDate

 

 

 

10

Wiley

 

 

 

 11

Embasee

 

 

 

 12

web of science


 

 

 

 13

Scopus


 

 

 

 14

Ovid


 

 

 

 15

 Clinical Key

 

 

 

 16

SID

 

 

 

 17

Reaxys

 

 

 

 18

Pubmed

 

 

 

 19

Google Scholar

 

 

 

سوالات متداول

چگونه ميتوانم منابع مورد نظر را رزرو كنم؟
براي رزرو منابع مي توان به صورت حضوري و همچنين از طريق نرم افزار كاوش به آدرس
مراجعه نمود. پس از جستجوي مدرك با كليك بر نتيجه مورد نظر گزينه تقاضاي رزرو را انتخاب نماييد.
چگونه مي توانم كتاب امانت بگيرم؟
براي امانت گرفتن بايد عضو كتابخانه دانشگاه به آدرس lib.lums.ac.ir شويد. پس از ورود به پورتال كتابخانه مركزي در قسمت "ثبت نام برخط در كتابخانه" اطلاعات و مدارك خود را بارگزاري نماييد. پس از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات شما براي كتابخانه ارسال شده و پس از تاييد كتابدار و دريافت شماره عضويت مجاز هستيد كه كتاب به امانت بگيريد. براي اطلاعات بيشتر آيين نامه امانت را مطالعه نماييد.
تعداد مداركي كه كاربران مي توانند به امانت بگيرند  براي كليه كاركنان و  دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي 3 مدرك به مدت 15 روز ،  براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 5 مدرك به مدت 15 روز و مدت امانت منابع براي دانشجويان دوره تخصص و اعضاي  هيأت علمي نيز 21 روز و به تعداد 7 كتاب مي­باشد.
تا چند بار مي توان كتابي را تمديد كرد؟

تا سه بار در صورتي كه نسخه اي از كتاب در كتابخانه باشد و درخواست كننده نداشته باشد.

چگونه مي توان منابع امانتي را تمديد كرد؟
به صورت تلفني و مراجعه حضوري
شماره تماس:  06633120233 داخلي 214
آيا امكان امانت گرفتن كتاب از طريق پورتال كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير فقط با مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي دانشگاه و كتابخانه هاي وابسته امكان امانت منبع وجود دارد.